PIC_factory_anechoic-chamber_v2_3c

study

Główne osiągnięcia naukowe:

 • The Effect of Wood on the Sound Quality of Electric String Instruments – J. Puszyński, W. Moliński, A. Preis, DOI:10.12693 / Acta Physica Polonica A. Vol. 127 No 1. 114-116, 2015,
 • Possibilities of using the thermally modified wood in the Electric String Instruments – J. Puszyński, M. Warda; seria Forestry and Wood Technology, No 85, s.200-204, 2014,
 • String-wood feedback in electrics string instruments – J. Puszyński; seria Forestry and Wood Technology, No 85, s.196-200, 2014,
 • Variation in Mechanical Properties within Individual Annual Rings of the Resonance Spruce Wood [Picea abies (L.) Karst. ] – W. Moliński, E. Roszuk, J. Puszyński, Drvna Industrija 65 (3) 215-223 (2014),
 • Dwu etapowa praca badawczo-rozwojowa “Opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji” oraz “Opracowanie planu wdrożenia opracowanej nowej technologii”, dla firmy Gitary Mayones s.c., 24.08.2015 r.,
 • Praca badawczo-rozwojowa “Rezonator Karbonowy” dla firmy Gitary Mayones s.c., 13.08.2012 r.,
 • The activation energy of swelling sap of pine wood (Pinus sylvestris L.) in water – W. Moliński, M. Kuczyński, J. Puszyński, E. Roszyk; Annals of Warsaw University of Life Sciences – seria Forestry and Wood Technology. Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol. No. 88, 2014: 151 – 156, 2014,
 • The activation energy of swelling beech wood (Fagus sylvatica L.) in water – W. Moliński, J. Kuczyński, J. Puszyński, E. Roszyk; Annals of Warsaw University of Life Sciences – seria Forestry and Wood Technology. Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol. No. 88, 2014: 157 – 161, 2014,
 • “The effect of wood on the sound quality of electric string instruments”, 12th School  on  Acousto-optics and  Applications 2014, Druskienniki, Litwa, 2014,
 • “Wpływ jakości drewna na barwę dźwięku strunowych instrumentów elektrycznych”, I Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Udział w konferencjach naukowych:

 • „12th School on Acousto-Optics and Applications”, referat pt.:”The Effect of Wood on the Sound Quality of Electric String Instrument” – Litwa, Druskieninkai, 29.06 – 03.07.2014 r.,
 • II Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 12.11 – 13.11.2014 r.,
 • IXX Konferencja Naukowa WTD SGGW „Drewno – Materiał XXI wieku”, referat pt.: “String-wood feedback in electrics string instruments”, Rogów, 18-19.11.2014 r.,
 • I Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 29.06 – 03.09.2014 r.,
 • IXX Konferencja Naukowa WTD SGGW „Drewno – Materiał XXI wieku”, referat pt.: “Possibilities of using the thermally modified wood in the Electric String Instruments”, Rogów, 18-19.11.2014 r.

Projekty badawcze:

 • 2015 – praca badawczo-rozwojowa dla firmy Gitary Mayones s.c. Halina Dziewulska, Dawid Dziewulski pt. „Opracowanie nowego projektu wzorniczego gamy gitar elektrycznych wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji”
 • 2015 – praca badawczo-rozwojowa dla firmy Gitary Mayones s.c. Halina Dziewulska, Dawid Dziewulski pt. „Opracowanie planu wdrożenia opracowanej nowej technologii”,
 • 2015 – „Wpływ gatunku drewna na kształtowanie przebiegów czasowych sygnału strunowych instrumentów elektrycznych”. Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, temat nr 507.429.39,
 • 2014 – „Wpływ gatunku drewna na sprzężenie drgań drewno-struna w strunowych instrumentach elektrycznych”. Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, temat nr 507.429.32, wykonawca zadania badawczego,
 • 2013 – „Wpływ gatunku drewna używanego do produkcji strunowych instrumentów elektrycznych na ich brzmienie”. Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, temat nr 507.429.23, wykonawca zadania badawczego,
 • 2012 – praca badawczo-rozwojowa dla firmy Gitary Mayones s.c. Halina Dziewulska, Dawid Dziewulski pt. “Opracowanie technologii Rezonatora Karbonowego”.